Artwork for הפילוסופיה של התורה עם הרב י.י. ג'ייקובסון
הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון הוא מרצה בעל שם עולמי המתמחה בפילוסופיה של התורה ובמיסטיקה יהודית. בפודקאסט זה הוא מתמצת פילוסופיית חיים מתוך התפיסה התורנית
This podcast is hosted by Captivate's Logo

הפילוסופיה של התורה עם הרב י.י. ג'ייקובסון

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון הוא מרצה בעל שם עולמי המתמחה בפילוסופיה של התורה ובמיסטיקה יהודית. בפודקאסט זה הוא מתמצת פילוסופיית חיים מתוך התפיסה התורנית
This podcast is hosted by Captivate's Logo